7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какими льготами пользуются ветераны труда в украине

Міністерство соцiальної політики України

Хто отримує статус ветерана праці

Згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку» (Надалі — Закон) ветеранами праці є:

 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в – з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Підтвердження статусу

Документом, що підтверджує статус ветерана праці є посвідчення ветерана праці.

Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям — органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення. У посвідченні обов’язково повинні бути особистий підпис ветерана праці, його фотографія, печатка органу, що видав посвідчення. Видають посвідчення і нагрудний знак безкоштовно.

Пільги ветеранам праці

Попри те, що перелік пільг для ветеранів праці, передбачений Законом, чималий, більшість із них несуттєві або не реалізуються на практиці через відсутність фінансування.

Ветерани праці мають право на:

 • користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;
 • безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.
 • Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

За особливі заслуги

Для громадян, які мають особливі трудові заслуги — Герої Соціалістичної Праці, Герої України, повні кавалери ордена Трудової Слави — передбачені додаткові пільги та гарантії, а саме:

 • надбавки до пенсій у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
 • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового і митного законодавства;
 • першочергове безоплатне лікування особисте і членів сімей;
 • першочергове безоплатне забезпечення ліками, що купують за рецептами лікаря, доставка ліків додому;
 • безкоштовне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням із компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;
 • звільнення від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг;
 • безкоштовний проїзд один раз на рік (в обидва боки) залізничним транспортом у двомісних купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом в каютах першого класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
 • безкоштовне користування внутрішнім міським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами), поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості — автобусами внутрішньообласних автобусних ліній;
 • переважне право залишитися на роботі за скороченні чисельності або штату працівників незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування за ліквідації підприємства, установи або організації;
 • надання щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до трьох тижнів на рік у зручний час;
 • виплата дружині (чоловіку) і дітям до 18 років у разі смерті одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті, в розрахунку на одну людину та ін.

Додаткові пільги

Крім того, всі українці, які досягли пенсійного віку, користуються правами і гарантіями, передбаченими для літніх громадян.

Основними серед них є право дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення віку, передбаченого Законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічної діяльності».

Таке право мають ті, хто був звільнений з ініціативи власника через зміни в організації виробництва і праці або за станом здоров’я і має мінімальний страховий стаж для призначення пенсії.

Самотнім громадянам, які досягли похилого віку, виплачують соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Є в літніх людей також пільги щодо сплати деяких податків і зборів. Самотні громадяни похилого віку, які мають у власності житловий будинок, звільняються повністю або частково від сплати земельного податку або орендної плати за землю. Такі ж права у тих літніх людей, хто має дачу або будинок в садовому товаристві.

Читать еще:  Получение льготных лекарств не по прописке

Льготы ветеранам труда в Украине

Льготы ветеранам труда в Украине определяет Закон Украины №3721-XII «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Украïнi».

Кого считают ветеранами труда?

Согласно Закону ветеранами труда считаются:
1) обычные пенсионеры со стажем работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин;
2) льготные пенсионеры по списку №1 с общим стажем не менее 30 лет для мужчин и 25 лет – для женщин;
3) льготные пенсионеры по списку №2 с общим стажем не менее 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин;
4) льготные пенсионеры по пунктам «в»-«з» статьи 13 Закона Украины №1788-12 (сельские трактористы-машинисты, доярки, свинарки; водители городского пассажирского транспорта и другие – при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;
5) пенсионеры по выслуге лет по статье 52 ЗаконаУкраины №1788-12 (авиаторы, железнодорожники, водители грузовиков на шахтах и рудниках, докеры-механизаторы, геологи, лесозаготовители, артисты, учителя, врачи, спортсмены и другие) — при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;
6) пенсионеры по возрасту отдельных категорий граждан:
— лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики;
— инвалиды по зрению 1-ой группы и инвалиды с детства 1-ой группы;
при наличии стажа у мужчин – 30 лет и женщин – 25 лет;
7) пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Союза ССР;
8) инвалиды 1-ой и 2-ой групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.

Льготы ветеранам труда

Согласно Закону ветеранам труда предоставляется довольно много различных льгот. Все их можно условно разбить на следующие категории:
— важные и действующие;
— трудно реализуемые;
— неактуальные.

Освобождение от уплаты налога на землю

Освобождение от уплаты налога на землю действует и это полезно собственникам земли, в том числе, дачникам. Обычные пенсионеры по возрасту, не ветераны труда, уже освобождены от уплаты налога на землю. Так, что это приятно только другим видам ветеранов труда.

Бесплатный проезд для ветеранов труда отменен

Бесплатный проезд ветеранам труда, (как ветеранам труда!) отменили с 1 июня 2015 года. По-крайней мере, те, кто является еще и обычными пенсионерами по возрасту ничего не потеряли.

Раньше ветераны труда, в отличие от обычных пенсионеров, имели право кроме бесплатного проезда в трамваях, троллейбусах, пригородных электричках и теплоходах, еще и:
— в городских автобусах и маршрутных такси (на обычные такси не распространяется);
— в сельской местности – на автомобильный транспорт общего пользования;
— автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту проживания.

Льготы на проезд ветерану труда — пенсионеру по возрасту

Начиная с июня 2015 и сейчас в 2016 году — эта льгота по проезду в городских автобусах и маршрутках распространилась на всех пенсионеров по возрасту. К счастью, почти 100 % ветеранов труда — это пенсионеры по возрасту. Так что никто не пострадал, но конкуренция за бесплатное место в автобусе стала больше.

Дело в том, что как, как и раньше, есть ограничения на количество льготников в автобусе: не более двух льготников всех видов в маршрутках типа «Мерседес», до 4-х – в автобусах типа «Богдан» и до 6-ти – в больших автобусах. Кстати, насчет ограничения количества льготников в одном транспортном средстве в Законе ничего не сказано. Это, по-видимому, решение местных властей или самих перевозчиков. Впрочем, вполне разумное.

В сельских районах право на проезд по местным маршрутам, надо думать, определяют местные Советы.

Медицинские льготы ветеранам труда

1) Право на пользование поликлиниками, к которым ветеран труда был прикреплен по прежнему месту работы.
2) Право на первоочередное (но не бесплатное) зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов).
3) Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением.
4) Право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.
5) Право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Эти льготы или не имеют особого значения, или реализовать их льгот весьма затруднительно.

Льготы по отпускам ветеранам труда

1) Использование очередного отпуска в удобное время.
2) Право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель.

Неактуальные льготы для ветеранов труда

В законе прописаны различные льготы, которые были актуальными в советские времена, но которые в настоящее время или не имеют особого значения, или их весьма трудно реализовать.
К таким льготам относятся:
преимущественное право на улучшение жилищных условий, выделения земельных участков для жилой застройки, садоводства и огородничества;
— первоочередной ремонт жилых домов и квартир и обеспечение топливом;
— первоочередное получение ссуды на жилищное строительство с льготным ее погашением;
преимущественное право на вступление в садоводческие и гаражные кооперативы;
преимущественное право на установление домашнего телефона.

Таким образом

Как мы видим, самыми важными для ветерана труда льготой, которую он дополнительно получает, по сравнению с обычными пенсионерами, это:
– бесплатный проезд в городских автобусах и маршрутках.
При одном важном условии – «льготников» всех видов должно быть не более двух, четырех или шести в зависимости от вместительности автобуса или маршрутного такси.

Где и как получить удостоверение ветерана труда?

Получить удостоверение ветерана труда оказывается очень просто! Нужно пойти в ближайшее Управление труда и социальной защиты населения — районное, городское или еще какое — с пенсионным удостоверением, паспортом и двумя фотографиями (как на паспорт). Данные о стаже уже есть там в базе данных. У меня это заняло времени где-то с полчаса.

Другой вопрос, зачем оно сейчас — в 2016 году — нужно, это удостоверение ветерана труда?

Кто считается ветераном труда, какие они имеют льготы?

«Знаю, что ветеранам труда положены льготы. А кто имеет этот статус, и какие льготы положены ветеранам труда? — Елена Краснова».

Отвечает заместитель начальника отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда управления социальной защиты в Суворовском районе Т. Н. Левашова.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста», ветеранами труда признаны граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц, имеют стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 — для женщин и вышли на пенсию.

Читать еще:  Документы на льготы по коммунальным услугам инвалидам

Ветеранами труда признаны также:

а) граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях:

по списку № 1 — на работах с особенно вредными и особенно тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях (при наличии стажа работы у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет);

по списку № 2 — на работах с особенно вредными и особенно тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях (при наличии стажа работы у женщин — 30 лет и у мужчин — 35 лет);

б) пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;

в) инвалиды I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Перечисленным категориям лиц выдается удостоверение «Ветеран труда», которое вручается лично ветеранам труда либо, по их поручению, родным и другим лицам.

Для получения удостоверения необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту регистрации пенсионера и предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, 2 фотографии.

Согласно статье 7 указанного закона ветеранам труда предоставляются такие льготы:

— пользование при выходе на пенсию или изменении места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

— первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

— преобладающее право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в порядке и размерах, которые определяются Кабинетом Министров Украины;

— ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

— первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

— использование дежурного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

— подавляющее право на обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;

— первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

— преобладающее право на вступление в садоводческие общества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;

— преобладающее право на установку домашних телефонов;

— освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;

— бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

Как оформить льготы ветеранам, которым исполнилось 85 лет

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета информирует о порядке предоставления льгот ветеранам, которым исполнилось 85 лет.

В связи с обращениями граждан по поводу бланков-вкладышей к удостоверениям участника боевых действий, инвалидов войны 2-й и 3-й группы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, которым исполнилось 85 лет и более, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета разъясняет, что с 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (№ 5279-VI от 18.09.2012 г.), предусматривающий предоставление им льгот, предусмотренных ст. 13 закона для инвалидов войны 1-й группы.

Постановлением Кабинета Министров Украины также утвержден бланк-вкладыш в удостоверение вышеперечисленных категорий ветеранов.

Бланк-вкладыш будет вклеиваться работниками районных управлений социальной защиты населения по месту жительства ветерана. По информации Министерства социальной политики Украины, бланки-вкладыши будут изготовлены в ближайшее время.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить по телефонам управлений социальной защиты: в Киевском районе — 766-90-24, в Малиновском районе — 766-12-95, в Приморском районе — 722-90-07, в Суворовском районе — 54-44-79.

Кто считается ветераном труда, какие они имеют льготы?

«Знаю, что ветеранам труда положены льготы. А кто имеет этот статус, и какие льготы положены ветеранам труда? — Елена Краснова».

Отвечает заместитель начальника отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда управления социальной защиты в Суворовском районе Т. Н. Левашова.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста», ветеранами труда признаны граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц, имеют стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 — для женщин и вышли на пенсию.

Ветеранами труда признаны также:

а) граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях:

по списку № 1 — на работах с особенно вредными и особенно тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях (при наличии стажа работы у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет);

по списку № 2 — на работах с особенно вредными и особенно тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях (при наличии стажа работы у женщин — 30 лет и у мужчин — 35 лет);

б) пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;

в) инвалиды I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Перечисленным категориям лиц выдается удостоверение «Ветеран труда», которое вручается лично ветеранам труда либо, по их поручению, родным и другим лицам.

Для получения удостоверения необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту регистрации пенсионера и предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, 2 фотографии.

Согласно статье 7 указанного закона ветеранам труда предоставляются такие льготы:

— пользование при выходе на пенсию или изменении места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

— первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

— преобладающее право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в порядке и размерах, которые определяются Кабинетом Министров Украины;

Читать еще:  Льготы за квартплату малоимущим

— ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

— первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

— использование дежурного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

— подавляющее право на обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;

— первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

— преобладающее право на вступление в садоводческие общества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;

— преобладающее право на установку домашних телефонов;

— освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;

— бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

Как оформить льготы ветеранам, которым исполнилось 85 лет

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета информирует о порядке предоставления льгот ветеранам, которым исполнилось 85 лет.

В связи с обращениями граждан по поводу бланков-вкладышей к удостоверениям участника боевых действий, инвалидов войны 2-й и 3-й группы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, которым исполнилось 85 лет и более, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета разъясняет, что с 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (№ 5279-VI от 18.09.2012 г.), предусматривающий предоставление им льгот, предусмотренных ст. 13 закона для инвалидов войны 1-й группы.

Постановлением Кабинета Министров Украины также утвержден бланк-вкладыш в удостоверение вышеперечисленных категорий ветеранов.

Бланк-вкладыш будет вклеиваться работниками районных управлений социальной защиты населения по месту жительства ветерана. По информации Министерства социальной политики Украины, бланки-вкладыши будут изготовлены в ближайшее время.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить по телефонам управлений социальной защиты: в Киевском районе — 766-90-24, в Малиновском районе — 766-12-95, в Приморском районе — 722-90-07, в Суворовском районе — 54-44-79.

Ветеран труда в Украине: что может и что не положено

Наши читатели спрашивают о статусе ветерана труда. В старые времена он не только отмечался медалью, но и давал очень существенные льготы.

— Преимущественное право на улучшение жилищных условий, выделение земельных участков для жилой застройки, садоводства и огородничества;
— первоочередной ремонт жилых домов и квартир и обеспечение топливом;
— первоочередное получение ссуды на жилищное строительство с льготным ее погашением;
— преимущественное право на вступление в садоводческие и гаражные кооперативы;
— преимущественное право на установление домашнего телефона.
На данный момент статус и льготы ветеранов труда в Украине определяет Закон Украины №3721-XII «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и иных граждан пожилого возраста в Украине».
Согласно этому закону ветеранами труда считаются:
1) обычные пенсионеры со стажем работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин;
2) льготные пенсионеры по списку №1 с общим стажем не менее 30 лет для мужчин и 25 лет — для женщин;
3) льготные пенсионеры по списку №2 с общим стажем не менее 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин;
4) льготные пенсионеры по пунктам «в»–«з» статьи 13 Закона Украины №1788-12 (сельские трактористы-машинисты, доярки, свинарки; водители городского пассажирского транспорта и другие — при наличии стажа у мужчин — 35 лет и женщин — 30 лет;
5) пенсионеры по выслуге лет по статье 52 Закона Украины №1788-12 (авиаторы, железнодорожники, водители грузовиков на шахтах и рудниках, докеры-механизаторы, геологи, лесозаготовители, артисты, учителя, врачи, спортсмены и другие) — при наличии стажа у мужчин — 35 лет и женщин — 30 лет;
6) пенсионеры по возрасту отдельных категорий граждан:
— лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики;
— инвалиды по зрению 1-ой группы и инвалиды с детства 1-ой группы;
при наличии стажа у мужчин — 30 лет и женщин — 25 лет;
7) пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Союза ССР;
8) инвалиды 1-ой и 2-ой групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.
Списки 1 и 2 перечисляют разные виды вредных и опасных производств.
Ветеранам труда по закону полагаются льготы, среди которых освобождение от уплаты налога на землю.
Медицинские льготы ветеранам труда таковы:
1) Право на пользование поликлиниками, к которым ветеран труда был прикреплен по прежнему месту работы.
2) Право на первоочередное (но не бесплатное) зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов).
3) Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением.
4) Право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.
5) Право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Льготы по отпускам ветеранам труда:
1) Использование очередного отпуска в удобное время;
2) Право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель.
Бесплатный проезд для ветеранов труда отменен с 1 июня 2015 года, но те, кто является еще и обычными пенсионерами по возрасту, ничего не потеряли. Начиная с июня 2015, и бесплатный проезд в городских автобусах и маршрутках распространился на всех пенсионеров по возрасту, а не только на ветеранов труда. Местные власти могут оговорить проезд этой категории условием — «льготников» всех видов должно быть не более двух, четырех или шести в зависимости от вместительности автобуса или маршрутного такси.
Получить удостоверение ветерана труда можно в ближайшем управлении труда и социальной защиты населения с пенсионным удостоверением, паспортом и двумя фотографиями паспортного формата. Данные о стаже уже там занесены в базу данных.
Подготовил
Сергей Чепижный.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принято решение проводить температурный скрининг всех граждан

Родноверие (родная вера, родоверие, родолюбие, родобожие) — отчасти религиозное движение-реконструкция неоязыческого толка.

Источники:

http://www.msp.gov.ua/content/veteranam-praci.html?PrintVersion
http://www.raschet-pensii.in.ua/lgoty-veteranam-truda-v-ukraine/
http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-nalogi/25022.php
http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-nalogi/25022.php
http://timeua.info/post/obshestvo/veteran-truda-v-ukraine-chto-mozhet-i-chto-ne-polozheno-02988.html

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: